strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-25
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 209 860,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, na podstawie art. 110w § 3 i art. 111i § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, w pokoju nr 618 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony numerem 51 położony w budynku nr 18 przy ulicy Nad Sudołem w Krakowie, gmina miejska Kraków, woj. małopolskie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00106019/4. Lokal o powierzchni 47,4 m2 do którego przynależy piwnica. Z własnością tego lokalu związany jest udział 14/1000 części, w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego (działka nr 328 obr. 42 Krowodrza, objęta KW nr KR1P/00083538/0) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 299 800 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), zaś cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 209 860 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29 980 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.

Wadium można także wpłacić na konto Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik
NBP O. Kraków: 66 1010 1270 0046 7513 9120 0000.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nad Sudołem
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone