strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Niewydzielone części nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-09
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niewydzielone części nieruchomości
Cena wywoławcza: 2 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 20/01
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

9 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości należącej  do: (…), położonych:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości: 09-522 Dobrzyków, Jordanów KW PL1G/00029479/3,   

- 433/1978 niewydzielonej części nieruchomości: 09-522 Dobrzyków, Jordanów KW PL1G/00029478/6,

-1/2 niewydzielonej części nieruchomości: 09-522 Dobrzyków, Jordanów KW PL1G/00029476/2,

-1/8 niewydzielonej części nieruchomości: 09-522 Dobrzyków, Nowa Korzeniówka, KW NKW PL1G/00002442/0.

Suma oszacowania                      cena wywołania 3/4 sumy oszacowania     rękojmia

PL1G/00029479/3 udział 1/2 – 29 500,00 zł,    22 125,00 zł,             2 950,00 zł.

PL1G/00029476/2 udział 1/2 – 3 100,00 zł,        2 325,00 zł,               310,00 zł.

PL1G/00002442/0 udział 1/8 – 3 000,00 zł,        2 250,00 zł,               300,00 zł.

 

PL1G/00029479/3 udział 1/2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Jordanów położonej w gminie Gąbin, w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płockiego. Jordanów to niewielka wieś, zlokalizowana w północnej części gminy Gąbin, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 575 w średniej odległości około 10 km od miejscowości gminnej oraz w sąsiedztwie koryta rzeki Wisła i w sąsiedztwie granic miasta Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej nieruchomości dominują nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. W dalszej odległości zlokalizowane są także wielkopowierzchniowe budynki inwentarskie oraz lokalne punkty handlowo-usługowe.

Działka nr 69/7 – o nieforemnym kształcie, powierzchni 336 m2, znacznie obniżona w stosunku do sąsiadującej drogi wojewódzkiej. Działka posiada przyłącze wody z wodociągu gminnego, przyłącze energii elektrycznej oraz kanalizację sanitarną odprowadzoną do szamba. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi. Teren działki w niewielkiej części utwardzony, w pozostałej części zagospodarowany na tereny zielone z niewielką ilością roślinności ozdobnej.

Budynek mieszkalny – wolnostojący, wykonany w technologii konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropem betonowym. Dach budynku w części dwuspadowy oraz w części jednospadowy, kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 109 m2.

Dla wycenianego lokalu mieszkalnego urządzona jest księga wieczysta PL1G/00029479/3. Budynek z przedmiotowym lokalem położony jest na działce o numerze 69/7, która jest uregulowana w księdze wieczystej PL1G/00029478/6.

PL1G/00029476/2 udział 1/2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Jordanów położonej w gminie Gąbin, w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płockiego. Jordanów to niewielka wieś, zlokalizowana w północnej części gminy Gąbin, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 575 w średniej odległości około 10 km od miejscowości gminnej oraz w sąsiedztwie koryta rzeki Wisła i w sąsiedztwie granic miasta Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej nieruchomości dominują nieruchomości niezabudowane nieużytkowane rolniczo oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Ponadto w bliskiej odległości znajdują się działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz nieruchomości na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe budynki inwentarskie.

Działka nr 69/5 – o wydłużonym, nieregularnym kształcie i powierzchni 4 021 m2. Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, porośnięta dziką roślinnością trawiastą, incydentalnie zadrzewiona i zakrzewiona. W części na terenie działki znajduje się rów melioracyjny – kanał Jordanowski. Ponadto na terenie działki znajdują się dwa ropociągi (r.n. 250, r.n. 400) oraz światłowód. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest w przeważającej części na terenie upraw rolnych oraz w niewielkiej części na terenie zabudowy mieszkaniowej i usług oraz na terenie wód otwartych. Ponadto na terenie działki znajduje się strefa lokalizacji przesyłowej  infrastruktury technicznej i strefa ochronna od tych sieci.

PL1G/00002442/0 udział 1/8. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Nowa Korzeniówka położonej w gminie Gąbin, w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płockiego. Nowa Korzeniówka to niewielka wieś, zlokalizowana w północnej części gminy Gąbin, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 575 oraz w niedalekiej odległości od koryta rzeki Wisła, w średniej odległości: około 11 km od miejscowości gminnej oraz około 5 km od granic miasta Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki dominują tereny zadrzewione i zakrzewione, częściowo podmokłe. Ponadto w niedalekiej odległości znajdują się także tereny użytkowane rolniczo oraz tereny z zabudową zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

Działka nr 160 – o regularnym kształcie i powierzchni 13 800 m2. Nieruchomość niezabudowana, w znacznej części zadrzewiona i zakrzewiona. Na terenie działki dominuje zadrzewienie liściaste w zróżnicowanym wieku. Teren działki częściowo podmokły. Przedmiotowa nieruchomość przylega do działki przeznaczonej pod drogę, w części sąsiadującej z wycenianą działką jest to droga nieurządzona.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest w części na terenie pozostałych lasów i zadrzewień oraz w części na terenie użytków zielonych i obniżeń terenu.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 300,00 zł w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jordanów, Nowa Korzeniówka
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone