strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Olsztynie
250 udziałów Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Morągu
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: 250 udziałów Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Morągu
Cena wywoławcza: 187 110,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostródzie przy ulicy Olsztyńskiej 5B (pokój 09, niski parter), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA

 

niżej wymienionego prawa majątkowego, stanowiącego własność zobowiązanego (…):

 

250 udziałów Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Morągu

(KRS 0000221640).

Suma oszacowania: 374 220,00 zł, cena wywołania: 187 110,00 zł.

 

Wartość zajętych udziałów została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego skarbowego. Z ww. operatem szacunkowym można zapoznać się w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego w Ostródzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

 

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do rąk poborcy skarbowego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania, tj. 37 422,00 zł.

 

Zgodnie z art. 105 d. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.), nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia niezwłocznie licytację, rozpoczynając ją od ceny wywołania. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na którą wystawiony został czek potwierdzony lub wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje, pod rygorem przewidzianym w §1, do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub czekiem potwierdzonym. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (89) 640 71 16, 640 71 12

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Morąg
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone