strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk
Działka zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana
Cena wywoławcza: 200 533,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 308/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 września 2015 r. o godz. 13:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądy Rejonowego w Wyszkowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 100/7 o pow. 0,14 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 164,00 m2 (pow. zabudowy 129,90 m2, kubatura 630,00 m3),

położonej: Porządzie, gm. Rząśnik,

stanowiącej własność:

  1. (…),
  1. (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie KW nr OS1W/00059889/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 300 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 200 533,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 30 080,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub na konto komornika:

71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytanci przystępujący do przetargu, a pozostający w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, z uwagi na okoliczności, że nabycie nieruchomości stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem wspólnym, zobowiązani są bądź do wspólnego uczestnictwa w przetargu bądź do przedstawienia notarialnie poświadczonego oświadczeni drugiego z małżonków o wyrażeniu zgody na dokonanie przez współmałżonka czynności nabycia przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (29) 743 14 44

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Porządzie
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone