strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Wilda i Nowe Miasto w Poznaniu Tomasz Barczyński
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 578 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 377/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tomasz Barczyński działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 września 2015 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14 w sali 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Puszczykowo, ul. Reymonta 1, księga wieczysta numer PO2P/00078797/1, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych. Działka nr 2069/1 o pow. 773 m2, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o łącznej pow. użytkowej ok. 146 m2 wg mapy ewidencyjnej udostępnionej przez PODGiK. Powierzchnia użytkowa wyliczona na podstawie powierzchni zabudowy na potrzeby wyceny wynosi 175,20 m2. Działka nr 2069/2 o powierzchni 211 m2, w kształcie wąskiego pasa, stanowiąca drogę wewnętrzną dojazdową do innych posesji.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 770 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania, tj. kwotę 578 025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 77 070,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 17 2030 0045 1110 0000 0219 9080 (tytułem rękojmi, sygn. akt KM 377/13) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 §1 kpc.

Rękojmię można także złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego można zapoznać się w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Reymonta
Miasto: Puszczykowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone