strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejownoym w Płocku Arkadiusz Majchrzak
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 81 133,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 391/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Arkadiusz Majchrzak (tel. (24) 366 15 15, kom 696 171 818) ogłasza, że dnia

 

16 września 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy al. Jana Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego: odrębną własność, oznaczonego nr 87 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działkach gruntu, na których jest zlokalizowany, położonego: 09-400 Płock, ul. Wincentego Hipolita Gawareckiego 8, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PL1P/00107088/5].

 

Suma oszacowania wynosi 121 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 170,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ S.A. 28 2030 0045 1110 0000 0401 5110

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytowany lokal – usytuowany jest na VI piętrze budynku, oznaczony został numerem 87 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 39,00 m2. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku o powierzchni 3,30m2. Stolarka okienna w lokalu typu PCV.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa, w okleinie drewnopodobnej.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wincentego Hipolita Gawareckiego
Miasto: Płock
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone