strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Szczecinie
Nieruchomości niezabudowane i zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-24
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości niezabudowane i zabudowane
Cena wywoławcza: 782 110,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryficach na podstawie art. 111 i § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gryficach przy ul. Niepodległości 54a, 72-300 Gryfice, powiat gryficki (województwo zachodniopomorskie), w pokoju nr 016 (mieszczącym się na parterze), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej należącej do:  (…), położonych w miejscowości: Łopianów i Smolęcin, województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Gryfice;

stanowiących działki o numerze ewidencyjnym 12,  51,  64,  53/3,  31/1,  31/4,  31/6,  8,/1, 8/11,  34/3 położone w Łopianowie oraz działki o numerze ewidencyjnym  80/2  102,  104,  19, 29,  35,  72,  94,  103,  2,  80/1,  14/2,  14/15,  18/2,  30/9,  30/15,  30/16 położone w Smolęcinie, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00000484/7,

Przeznaczenie nieruchomości:

Ustalono, że względem ww. działek nie toczy się żadna procedura planistyczna zmierzająca do ustalenia innej funkcji, tj. nie podjęto stosowanej uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany stadium i nie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania warunków zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:  

 

Lp.

Godzina rozpoczęcia licytacji

Adres nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Opis

Suma oszacowania

w zł

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

w zł

 

1.

 

10:00

 

Łopianów

Smolęcin

 

SZ1G/00000484/7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i zabudowana

 

1 117 300

 

782 110

 

111 730

Informację szczegółowe o nieruchomościach można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Gryficach www.izba-skarbowa.szczecin.pl (zakładka „ogłoszenia – licytacje”), bądź pod numerami telefonu: (91) 387 84 52 lub (91) 387 84 12.

Licytant przystępując do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

Wadium w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny Urzędu Skarbowego w Gryficach, winno być złożone w Urzędzie Skarbowym w Gryficach najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy organu egzekucyjnego – NBP O. O Szczecin  98 1010 1599 0056 9813 9120 0000.

Wpłata wadium na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Gryficach, winna nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji. W tym przypadku w licytacji będą brały udział tylko te osoby, których wpłata wadium została uznana na rachunku bankowym organu egzekucyjnego w dniu licytacji do godz. 8:00.

Zgodnie z przepisami art. 111d § 3 ww. ustawy, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym, nie wymagają poświadczenia.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze od 10 do 23 września 2015 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, wolno oglądać nieruchomości oraz przeglądać w Dziale Egzekucji Administracyjnej, w pokoju 008, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110 z ww. ustawy, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o  licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. W sprawie skargi postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie organu nadzoru o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

Licytacja może być odwołana przez organ egzekucyjny bez podania przyczyny.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łopianów, Smolęcin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone