strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejownoym w Płocku Arkadiusz Majchrzak
Działki, zabudowania
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, zabudowania
Cena wywoławcza: 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 173/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Arkadiusz Majchrzak (tel. (24) 366 15 15, kom 696 171 818) ogłasza, że dnia

 

16 września 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy al. Jana Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/24 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka o numerze ewidencyjnym 41/15, położonej: 09-411 Biała, Bronowo Zalesie, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PL1P/00088391/2].

 

Suma oszacowania wynosi 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 50,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ S.A. 28 2030 0045 1110 0000 0401 5110,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytowany udział 1/24 w nieruchomość – działce nr 41/15 – która stanowi niezabudowaną, o regularnym, wydłużonym kształcie i powierzchni 327 m2. Działka stanowi prowizorycznie urządzoną drogę wewnętrzną.

 

16 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy al. Jana Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

6/7 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka o numerze ewidencyjnym 42/11, położonej: 09-411 Biała, Bronowo Zalesie, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PL1P/00098281/1].

 

Suma oszacowania wynosi 327 086,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 218 057,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 708,60 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ S.A. 28 2030 0045 1110 0000 0401 5110

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Działka nr 42/11 – o regularnym kształcie i powierzchni 1 046 m2. Działka posiada przyłącze wodne (z wodociągu), kanalizacyjne (do szamba), elektryczne, gazowe (ze zbiornika usytuowanego na działce) oraz nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Niezabudowana część terenu działki w niewielkiej części utwardzona, w pozostałej części porośnięta roślinnością trawiastą z incydentalnie występującą roślinnością ozdobną.

Ponadto wzdłuż części granic występuje linia nasadzeń żywopłotowych. Teren działki częściowo ogrodzony lub przylega do nieruchomości ogrodzonych, w części bez ogrodzenia.

Budynek mieszkalny – parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem krytym powlekaną blachą dachówkową. W budynku znajdują się instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektryczna. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 135,15 m2. Przedmiotowy obiekt w zakresie ogólnobudowlanym został wykonany w całości, obecnie wymaga dokończenia części prac wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:  
Miasto: Bronowo Zalesie
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone