strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejownoym w Płocku Arkadiusz Majchrzak
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 112 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 222/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Arkadiusz Majchrzak (tel. (24) 366 15 15, kom 696 171 818) ogłasza, że dnia

 

16 września 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy al. Kilińskiego Jana 10B w sali nr 114, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego: odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Płocku przy ul Chopina 60a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu na której jest zlokalizowany, położonego: 09-402 Płock, Fryderyka Chopina 60A, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PL1P/00109051/1].

 

Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 28 2030 0045 1110 0000 0401 5110 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytowany lokal – usytuowany jest na IV piętrze budynku, oznaczony został numerem 50 i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 57,70 m2. Mieszkanie posiada instalacje: wodno-kanalizacyjną (wody zimnej i ciepłej), elektryczną, centralnego ogrzewania, domofonową, azart. Lokal wskazuje na potrzebę przeprowadzenia remontu. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku o powierzchni 3,10 m2. Budynek przy ul. Chopina 60a położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 614/38 uregulowanej w księdze wieczystej PL1P/00098107/8 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fryderyka Chopina
Miasto: Płock
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone