strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda Roman Lipiński
Zabudowana działka o pow. 430 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 430 m2
Cena wywoławcza: 19 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1654/06
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Roman Lipiński na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 10136 kpc oraz art. 867 § 2 kpc – w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 września 2015 r. o godz. 13:30

 

w kancelarii komornika mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 88, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w trybie uproszczonym – nieruchomości położonej w Mielnie, gmina Czerwonak przy ul. Łąkowej 7, działka nr 16/20, zapisanej w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO1P/00128638/8, stanowiącej własność dłużników (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 16/20 o powierzchni 430 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 sumy oszacowania, tj. kwotę: 19 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w na konto komornika:

PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631

z dopiskiem „licytacja KM 1654/06”. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej dzień przed licytacją.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego (art. 871 w związku z art. 10136 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości  lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łąkowa
Miasto: Mielno
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone