strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Nieruchomość zabudowana 2 budynkami o funkcji biurowej i 3 o funkcji magazynowej, łączna pow. 0,6110 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-23
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana 2 budynkami o funkcji biurowej i 3 o funkcji magazynowej, łączna pow. 0,6110 ha
Cena wywoławcza: 1 728 733,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 5150/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 5150/13

nr KW WA1P/00078336/8

(dotyczy sygn. akt I Co 1323/14)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 września 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr I, odbędzie się

                                         

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działka ewidencyjna nr 131/4 z obrębu 14 o łącznej powierzchni 0,6110 ha zabudowana 2 budynkami o funkcji biurowej – pierwszy budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 249,86 m2, drugi budynek jest murowany dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 276,68 m2 i trzema o funkcji magazynowej, o powierzchni 386,57 m2, o powierzchni 322,81 m2 i o powierzchni 265,50 m2 położonej w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 21A, 05-800 Pruszków, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00078336/8 – stanowiącej własność dłużnika: AGROMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 593 100,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące i sto złotych) brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 728 733,33 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 259 310,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z przepisem art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 §1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności na lat 3.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przejazdowa
Miasto: Pruszków
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone