strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Prawo własności do lokalu mieszkalnego, pow. 72,40 m2, 4 pokoje; piwnica o pow. 8,26, udziały
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do lokalu mieszkalnego, pow. 72,40 m2, 4 pokoje; piwnica o pow. 8,26, udziały
Cena wywoławcza: 142 253,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 318/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15, lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w przedmiocie: prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego w Łomży przy ul. Kazańskiej 9 oznaczonego numerem 17, składającego się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc o łącznej powierzchni użytkowej 72,40 m2 i przynależnej piwnicy oznaczonej numerem 17 o powierzchni 8,26 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LM1L/00044824/2] oraz udziałem 170160/10000000 we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i udziałem 170160/10000000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 12195/1 objętej księgą wieczystą KW LM1L/00044399/3.

 

Suma oszacowania wynosi 189 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 253,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 967,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kazańska
Miasto: Łomża
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone