strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki
Lokal niemieszkalny położony w Krakowie przy ul. Sołtysa Dytmara
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-16
Godzina: 09:10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny położony w Krakowie przy ul. Sołtysa Dytmara
Cena wywoławcza: 28 163,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1153/13
Opis:

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 października 2015 r. o godz. 9:10

 

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny nr 2  (garaż w przyziemiu o powierzchni 14,90 m2), położonej w Krakowie przy ul. Sołtysa Dytmara 2A, stanowiącej własność dłużnika EQUITY PL  Sp. z o.o.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą  nr KR1P/00287084/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  37 551,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj.  28 163,25 .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Nieruchomość można oglądać w dniach  5 i 12 października 2015 r. w godzinach od 15:00 do 16:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sołtysa Dytmara
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone