strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Prawo własności do lokalu mieszkalnego, pow. 76,10 m2, 4 pokoje; udział 396/5940 we współwłasności domu i gruntu działek
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do lokalu mieszkalnego, pow. 76,10 m2, 4 pokoje; udział 396/5940 we współwłasności domu i gruntu działek
Cena wywoławcza: 83 093,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 82/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15, lok. 77, tel. (86)  219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w przedmiocie: prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego: 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 5/8 o łącznej powierzchni użytkowej 76,10 m2 składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, loggii – dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LM1L/00043687/2] oraz udziałem 396/5940 we współwłasności domu i innych urządzeniach niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i udziałem 396/5940 w prawie własności gruntu działek 1453, 1454 objętej księgą wieczystą KW LM1L/00030611/5.

 

Suma oszacowania wynosi 110 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 093,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 079,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żwirki i Wigury
Miasto: Jedwabne
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone