strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Nieruchomość gruntowa zabudowana halą produkcyjno-magazynową oraz budynkiem podczyszczalni ścieków
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-21
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana halą produkcyjno-magazynową oraz budynkiem podczyszczalni ścieków
Cena wywoławcza: 8 057 061,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 87/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 września  2015 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-32, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej halą produkcyjno-magazynową z zapleczem socjalnym i częścią administracyjną oraz budynkiem podczyszczalni ścieków, położonej w Krakowie przy ul. Bartników 10, obręb nr 106, działka ewidencyjna nr 267/4, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr KR1P/00287912/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10 742 748,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 057 061,00 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 074 274,80 zł (słownie: milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 80/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962  § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 14 września 2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bartników
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone