strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Działka niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-02
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana
Cena wywoławcza: 6 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 12794/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski ogłasza, że w dniu

 

2 września 2015 r. o godz. 11:00

 

we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 52 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosza Borkowskiego odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc w związku z art. 10136 § 1 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 6/12 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, należącej do dłużnika: (…), położonej w obrębie działki nr 297/41 położonej na Bielanach Wrocławskich, gm. Kobierzyce przy ul. Zimowej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00165858/3. Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 556 m2 stanowi drogę dojazdową do posesji przy niej zlokalizowanych. Działka o terenie płaskim, o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, ma kształt wydłużonego wieloboku. Według operatu ewidencji gruntów działka składa się z gruntu oznaczonego jako rolny – pastwisko PsIII. Sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania udziału 6/12 wynosi 9 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 750,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 12794/12".

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w tym artykule. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na dzień 19.08.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:30 do godz. 12:00.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zimowa
Miasto: Bielany Wrocławskie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone