strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski
Prawo do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-14
Godzina: 15:50:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
Cena wywoławcza: 106 680,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 662/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kielcach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 września 2015 r. o godz. 15:50

 

 sala 20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem  w nieruchomości wspólnej w części 1469/2592, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00101593/8, położonej w miejscowości Kielce przy ul. Gruchawka 21, stanowiącej własność dłużnika:

(…),

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 142 240,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 106 680,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto Komornika w: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II Oddział w Kielcach nr 12 1020 2629 0000 9402 0015 8725. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gruchawka
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone