strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,2380 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-05
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,2380 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku
Cena wywoławcza: 381 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1757/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 października 2015 r. o godz. 13:30

 

w sali nr B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skała nr 31, obręb ewidencyjny Skała-Wieś, działka nr 646 o pow. 0,2380 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym VIII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  dla Krakowa-Podgórza z siedzibą w Skale o numerze: KR2P/00014226/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 508 700,00 zł (pięćset osiem tysięcy siedemset złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 381 525,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do  prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 21.09.2015 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Skała
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone