strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa
Działki zabudowane kompleksem budynków o przeznaczeniu magazynowym. Pow. łączna działek 1,6886 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-19
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane kompleksem budynków o przeznaczeniu magazynowym. Pow. łączna działek 1,6886 ha
Cena wywoławcza: 1 459 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1979/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00023731/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 49-300 BRZEG, ul. STAROBRZESKA 2, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00023731/2.

W skład nieruchomości wchodzą działki nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5 a.m. 4 o powierzchni łącznej 1,6886 ha, zabudowana kompleksem budynków o przeznaczeniu magazynowym o powierzchni 771,95 m2, wagą samochodową, portiernią oraz budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 114,41 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 2 188 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 459 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 218 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 8.09.2015 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 11:00 do godz. 11:20.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Powstańców Śl. 6/6, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Starobrzeska
Miasto: Brzeg
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone