strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Nieruchomość gruntowa – działka niezabudowana o pow. 0,1883 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-14
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – działka niezabudowana o pow. 0,1883 ha
Cena wywoławcza: 21 457,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2203/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik, zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc  w związku z art. 875 kpc, że w dniu

 

14 września 2015 r. o godz. 11:30

 

w  kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – działka nr 1204/2 o pow. 0,1883 ha – niezabudowanej położonej w miejscowości Kłaj, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW w Niepołomicach nr KR2I/00028902/0.

Działka nr 1204/2 oszacowana jest na kwotę 42 914,00 zł + 23% VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 21 457,00 zł + 23% VAT.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka o silnie wydłużonym kształcie prostokąta i płaskim ukształtowaniem terenu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kłaj
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone