strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Przemyślu Łukasz Kondratko
Lokal mieszkalny, 5 pokoi, pow. uż. 81,03 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, 5 pokoi, pow. uż. 81,03 m2
Cena wywoławcza: 144 656,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 479/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – LOKALU MIESZKALNEGO Nr KW PR1P/00072606/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu dr Łukasz Kondratko  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 września 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki i toalety o powierzchni użytkowej 81,03 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,40 m2 oraz z udziałem związanym z własnością lokalu wielkości 8643/146065 części nieruchomości wspólnej,

należącej do dłużników: (…),

położonej: 37-700 Przemyśl, Lwowska 32A/8,

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PR1P/00072606/3.  

 

Suma oszacowania wynosi 216 985,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 656,67.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 698,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: konto – Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Przemyślu 81 1240 2568 1111 0010 5548 0225.

Zgodnie z przepisem art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz w przeglądać w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 675 13 60

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lwowska
Miasto: Przemyśl
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone