strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Nieruchomości, udziały 1/2, działki rolne
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-28
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, udziały 1/2, działki rolne
Cena wywoławcza: 2 847,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 318/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15, lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 sierpnia 2015 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości w przedmiocie:

I nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 175/2 o powierzchni 5,1890 ha położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 78 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 123,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 883,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

II nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolno-leśnej oznaczona numerem 176 o powierzchni 0,6600 ha położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 3 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 847,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 380,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

III nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczona numerem 317 o powierzchni 1,2800 ha położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 14 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 995,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 466,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

IV nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 729 o powierzchni 1,9829 ha położona w obrębie Nowogród, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 22 025,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 519,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 203,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości w przedmiocie:

I nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 175/2 o powierzchni 5,1890 ha położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 78 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 123,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 883,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

II nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolno-leśnej oznaczona numerem 176 o powierzchni 0,6600 ha położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 3 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 847,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 380,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

III nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczona numerem 317 o powierzchni 1,2800 ha położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 14 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 995,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 466,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IV nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 729 o powierzchni 1,9829 ha położona w obrębie Nowogród, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 22 025,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 519,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 203,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grądy, Nowogród
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone