strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Nieruchomości, działki rolne
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-28
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, działki rolne
Cena wywoławcza: 705,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1839/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15, lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 nieruchomości w przedmiocie:

I nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 121 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 8 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 143,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 819,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

II nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 131 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,09 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 1 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 863,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

III nieruchomość: działka leśna oznaczona numerem 132 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 5 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 313,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 575,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IV nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 156 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 2 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 628,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 217,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

V nieruchomość: działka rolno-leśna oznaczona numerem 157 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,42 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 4 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 420,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 456,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

VI nieruchomość: działka leśna oznaczona numerem 218 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,38 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 3 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 415,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 322,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

VII nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 236 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,23 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 4 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 593,00,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 479,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

VIII nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 278 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,47 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 9 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 980,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IX nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 307 położona w obrębie Gać o powierzchni 0,14 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 2 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 190,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 292,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

X nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 315 położona w obrębie Gać o powierzchni 1,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 21 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 787,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 105,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XI nieruchomość: działka leśna oznaczona numerem 581 położona w obrębie Pniewo o powierzchni 0,54 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 4 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 713,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 495,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XII nieruchomość: działka rolno-leśna oznaczona numerem 582 położona w obrębie Pniewo o powierzchni 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i

wynosi 705,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XIII nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 669 położona w obrębie Pniewo o powierzchni 1,60 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 18 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 913,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 855,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XIV nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 962 położona w obrębie Pniewo o powierzchni 0,91 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 5 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 305,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 574,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XV nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 1245 położona w obrębie Pniewo o powierzchni 0,45 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 2 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 130,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 284,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XVI nieruchomość: działka rolno-leśna oznaczona numerem 1826 położona w obrębie Pniewo o powierzchni 0,20 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 2 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 643,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 219,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XVII nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 310 położona w obrębie Puchały o powierzchni 0,57 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 11 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 873,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 183,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XVIII nieruchomość: działka rolna oznaczona numerem 351 położona w obrębie Puchały o powierzchni 0,42 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00048342/7].

Suma oszacowania wynosi 8 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 533,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 871,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gać, Pniewo
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone