strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach Ślaskich
Działka o pow. 1,3358 ha oraz prawo własności budynku produkcyjno-magazynowego
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,3358 ha oraz prawo własności budynku produkcyjno-magazynowego
Cena wywoławcza: 4 500 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55-120 Oborniki Śląskie

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

 

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,  położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 138,

w skład której wchodzą:

-  działka nr  292/4,  AM 1 o łącznej powierzchni 1,3358 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą  nr WR1W/00012934/3;

- oraz prawo własności  budynku produkcyjno-magazynowego  (piekarnia), o powierzchni całkowitej  1 851,00 m2. 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4 500 000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy plus obowiązujący podatek VAT).

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się z Regulaminem Przetargu  dostępnym w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem (71) 310 27 76, w godzinach od 9:00-12:00.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z wniesieniem wadium, w wysokości 50 000 zł, do dnia 8.09.2015 r. (data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach  należy składać do dnia 9.09.2015 r., do godziny  9:00, w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich ul. Łokietka 22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.09.2015 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH”.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert,  bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrocławska
Miasto: Oborniki Śląskie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone