strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej Radosław Wacowski
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,0239 ha, działka ogrodzona
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-22
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,0239 ha, działka ogrodzona
Cena wywoławcza: 469 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1654/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00059849/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Wacowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu

 

22 października 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 105, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…), położonej: 51-143 Wrocław, ul. Leona Kruczkowskiego 43, działka numer 79, obręb Karłowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW WR1K/00059849/1
.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej (188,44 m2). Na teren niniejszej nieruchomości składa się działka ewidencyjna nr 79 (AM-10) o powierzchni 0,0239 ha. Działka ogrodzona. Wejście na teren nieruchomości i wjazd do garażu od strony
ul. Kruczkowskiego. Teren zagospodarowany zielenią ozdobną. Na zagospodarowanie gruntu składają się także utwardzona nawierzchnia przed budynkiem wjazd do garażu, dojście do drzwi wejściowych oraz teren wokół budynku. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz elektroenergetyczną. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ścianą południową przylega do sąsiedniego budynku o numerze administracyjnym 41. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany.

 

Suma oszacowania wynosi 626 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 469 500,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 18 1050 1575 1000 0023 5232 8864 ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu, ul. Szewska 72.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 12.10.2015 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu
z komornikiem
. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 341 91 31

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Leona Kruczkowskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone