strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Lokal mieszkalny o pow. 26 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-26
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 26 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 103 544,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2053/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 października 2015 r. o godz. 14:20

 

w sali nr D-28 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
nr 23 położonego w Krakowie Podgórzu przy ul. Jerzmanowskiego 26 – będącego własnością dłużnika (…). Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma założonej księgi wieczystej. Lokal nie wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 26 m2. Lokal składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,60 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 138 059,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 103 544,25 zł. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 13 805,90 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 2053/13) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jerzmanowskiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone