strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk
Nieruchomość zabudowana o pow. 12a39m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-19
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 12a39m2
Cena wywoławcza: 480 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5550/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2015 r. o godz. 14:00

 

w sali nr C -108 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, parterowym z użytkowym poddaszem w zabudowie wolnostojącej położonej w Krakowie przy ul. Drożyska 3B na działce
nr ewid. 76/3 o powierzchni 12a39m2. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1P/00243315/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 641 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 480 750,00 zł.

Rękojmia wynosi: 64 100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 FORTIS BANK POLSKA SA I O. Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do 5550/12 ul. Drożyska 3B”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 9 października 2015 r. o godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Drożyska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone