strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Katarzyna Gibas
Niezabudowana działka o pow. 0,2251 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 0,2251 ha
Cena wywoławcza: 2 922,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 291/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, art. 983 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2015 r. o godz. 13:45

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

nieruchomości położonej w Proszowicach, gm. Proszowice – stanowiącej niezabudowaną działkę nr 2048 o pow. 0,2251 ha i objętej
KW KR1H/00022400/1, działka w kształcie prostokąta (ŁII) – bez dostępu
do drogi.

 

Wskazana nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy
ul. Kosynierów 28.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 4 383,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:
2 922,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 438,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

 

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr: 89 8619 0006 0030 0325 8084 0001 podając
na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 291/13” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

 

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Proszowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone