strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski
Działka o pow. 7 742,00 m2 wraz z budynkami przemysłowymi 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-28
Godzina: 15:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 7 742,00 m2 wraz z budynkami przemysłowymi 
Cena wywoławcza: 1 282 267,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 829/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kielcach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

28 września 2015 r. o godz. 15:45

 

sala 20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego opisanego jako działka nr 6/284 o pow. 7 742,00 m2 wraz z budynkami przemysłowymi: budynek główny – kompleks budynków o funkcji przemysłowej, usługowo-handlowej i administracyjnej, budynek gospodarczy, budowle: fragmenty ogrodzenia terenu, ciągi komunikacyjne i place składowe wraz ze ściankami oporowymi, sieci i przyłącza instalacyjne (wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczne),

położonej w miejscowości Kielce przy ul. Olszewskiego stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00080465/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 923 401,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 282 267,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto Komornika w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II Oddział w Kielcach nr

12 1020 2629 0000 9402 0015 8725.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Olszewskiego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone