strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka gruntu o pow. 0,0630 ha. Bez możliwości zabudowy 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-17
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu o pow. 0,0630 ha. Bez możliwości zabudowy 
Cena wywoławcza: 4 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 657/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

17 września 2015 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym

 

Nieruchomość gruntowa położona jest w mieście Nowy Targ, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00136709/6, składa się z działki ewidencyjnej nr 1034 o powierzchni 0,0630 ha (630 m2), stanowi własność dłużnika:

(…).

Działka gruntu położona jest w peryferyjnej części miasta, na tzw. Osiedlu Niwa (Potok), z dojazdem drogą utwardzoną asfaltem (przedłużenie ul. Partyzantów), w pobliżu terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w rozproszonej zabudowie oraz gruntów rolnych – łąk, pastwisk i gruntów ornych. Działka o kształcie zbliżonym do rombu, przylegająca od strony północnej do drogi. Około 60 m2 działki znajduje się w terenie zarezerwowanym w MPZP na poszerzenie tej drogi. Od strony południowej działka przylega do strumyka. Klasa bonitacyjna RV, ŁVI. Możliwość podłączenia do sieci energetycznej. Grunt nieogrodzony. Działka położona w terenie nachylonym w kierunku południowym. Brak powierzchniowych efektów wodnych. Południowa granica działki przebiega wzdłuż małego strumyka. Najbliższe sąsiedztwo to asfaltowa droga (przedłużenie ul. Partyzantów), rozproszona zabudowa mieszkalna i zagrodowa oraz grunty rolne (łąki i pastwiska). Działka bezpośrednio przylega do drogi – komunikacji publicznej brak. Działka ze względu na kształt i powierzchnię bez możliwości zabudowy ze względu na szerokość działki i zapisy MPZP.

Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta nr XXX/246/2013 z dnia 25.03.2013 r. opublikowaną w Dz.U. woj. małopolskiego z dnia 17.04.2013 r. – działka nr 1034 o powierzchni 630 m2 – w ok. 90% znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „R1” – grunty rolne, a ok. 10% znajduje się w terenie oznaczonym w MPZP symbolem „KDD1” – drogi lokalne. W chwili obecnej działka 1034 stanowi łąkę.

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 125,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 550,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 455/14.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowy Targ
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone