strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz
Działki w Krakowie, udziały
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-02
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Krakowie, udziały
Cena wywoławcza: 87 129,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 216/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria Komornicza w Krakowie mająca siedzibę przy ul. Cystersów 14/21 zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

2 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

1. nieruchomości gruntowej, obj. księgą wieczystą o nr KR1P/00240133/0, składającej się z działek ew. 222/107 o pow. 0,2256 ha, nr 222/108 o pow. 1,3924 ha, położonych w Krakowie-Podgórzu, obr. 9, w obrębie ulic Kapelanka/Kobierzyńska.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 22 621 877,00 zł (zwolnione z VAT) słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 16 966 407,75 zł.

Rękojmia wynosi 2 262 187,70 zł.

2. udziału w wysokości 314/432 w nieruchomości gruntowej, obj. księgą wieczystą o nr KR1P/00402774/9, składającej się z działki ew. nr 225/1 o pow. 0,1757 ha, położonej w Krakowie-Podgórzu, obr. 9 przy ul. Kobierzyńskiej.

Udział w wysokości 314/432 został oszacowany na kwotę 2 012 217,00 zł (zwolnione z VAT) słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 509 162,75 zł.

Rękojmia wynosi 201 221,70 zł.

3. udziału w wysokości 7666/43200 części nieruchomości gruntowej, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00016692/7, składającej się z działki ew. nr 114/3 o pow. 0,2705 ha, położonej w Krakowie-Podgórzu, obr. 31 przy ul. Kapelanka.

Udział w wysokości 7666/43200 został oszacowany na kwotę: 116 173,00 zł (zwolnione z VAT) słownie: sto szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 87 129,75 zł.

Rękojmia wynosi 11 617,30 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika nr ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kapelanka, Kobierzyńska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone