strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Garaż o pow. 14,30 m2  
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Garaż o pow. 14,30 m2  
Cena wywoławcza: 23 184,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 538/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 września 2015 r. o godz. 11:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wys. 2580/41770 części w prawie własności do lokalu niemieszkalnego o powierzchni 417,70 m2, stanowiącego stanowisko garażowe nr 13 o powierzchni 14,30 m2, znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Kruczkowskiego 5a, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Lokal niemieszkalny stanowi garaż wielostanowiskowy w podziemnej części budynku. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości do 41770/197250 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00039674/2. Dla nieruchomości – tj. stanowiska garażowego nr 13 prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00041550/4 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek w którym znajduje się lokal niemieszkalny – garaż wielostanowiskowy jest to budynek jednoklatkowy, 3-piętrowy, wielorodzinny. Budynek znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Dach płaski, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Elewacja tynki typowe + częściowo wykończenie drewnem. W podziemiu znajdują się stanowiska garażowe. W garażu wielostanowiskowym wrota garażowe uchylne, sterowane zdalnie.

 

Udział w wys. 2580/41770 części oszacowany jest na kwotę: 30 913,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 23 184,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3 091,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 8 września 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kruczkowskiego
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone