strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny o pow. 104,80 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 104,80 m2
Cena wywoławcza: 459 069,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 604/13(1)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

9 września 2015 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 27 o powierzchni 104,80 m2, znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ul. Kruczkowskiego 5a. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 10480/197250 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00039674/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1W/00041689/7. Lokalizacja w odległości kilkuset metrów od morza lecz w znacznej odległości od centrum miasta. Budynek jednoklatkowy, 3-piętrowy, wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej, w bardzo dobrym stanie technicznym. W podziemiu miejsca garażowe. Dach płaski, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Elewacja tynki typowe + częściowo wykończenie drewnem. Lokal mieszkalny nr 27 składa się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC x 2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 688  604,00 zł.

II Cena wywołania wynosi: 459 069,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 68 860,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 8 września 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kruczkowskiego
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone