strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Konrad Klemaszewski
Zespół działek we wsi Gorzyca
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zespół działek we wsi Gorzyca
Cena wywoławcza: 77 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 781/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LE1U/00040338/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 września 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Lubinie, sala II, 59-300 Lubin, ul. Wrocławska 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: Urszula Paulus, położonej: 59-311 Lubin, Gorzyca, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00040338/4.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana LE1U/00040338/4 położona w zachodniej części wsi Gorzyca. Na nieruchomość składa się zespół działek nr 184/1, 184/12, 184/26, 184/34 o wydłużonym kształcie stanowiące drogi dojazdowe oraz działka nr 184/25 o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu. Ukształtowanie terenu jednorodne – teren płaski. Teren działek niezagospodarowany, części działek, które służą jako drogi wewnętrzne to nieutwardzona gruntowa droga, natomiast działka nr 184/25 porośnięta jest roślinnością niską oraz przy granicy z działką nr 309 biegnie podziemna sieć wodociągowa. Teren działki nieogrodzony – od strony północnej i wschodniej działki zabudowany budynkiem jednorodzinnym natomiast od wschodu – znajduje się pozostała część nieruchomości i od południa droga publiczna. Drogę dojazdową stanowi bezpośrednio nieruchomość utwardzona oznaczona nr 309, którą stanowi drogę publiczną utwardzoną asfaltem, dwukierunkowa. Działka nr 184/25 stanowi działkę budowlaną w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Między powierzchnią nieruchomości KW LE1U/00040338/4 ujawnioną w księdze wieczystej, a powierzchnią wg operatu ewidencji gruntów istnieje niezgodność co do powierzchni – 0,6383 ha – stan wg operatu ewidencji gruntów (stan w księdze wieczystej – obszar 0,6377 ha). W dziale III KW LE1U/00040338/4 uwidocznione są wpisy ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności gruntowych przechodu i przejazdu. Przetarg i sprzedaż licytacyjna nie obejmuje sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej biegnącej przez nieruchomość LE1U/00040338/4. 

Suma oszacowania ograniczonego nieruchomości KW LE1U/00040338/4 wynosi 103 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 360,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22 1160 2202 0000 0001 4687 3928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8:00 do 18:00. Operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gorzyca
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone