strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe ”WĄS-BUD” Józef Wąsowicz w upadłości likwidacyjnej
39 pojazdów, maszyny i urządzenia
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: 39 pojazdów, maszyny i urządzenia
Cena wywoławcza: 849 337,50
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samochody, sprzęt i maszyny budowlane, inne

 

Łukasz Zagórski, syndyk masy upadłości Józefa Wąsowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe WĄS-BUD Józef Wąsowicz w upadłości likwidacyjnej w Gdowie (34-420 Gdów, Gdów nr 711) zaprasza
do udziału w konkursie ofert na sprzedaż  ruchomości w postaci 39 pojazdów, maszyn
i urządzeń budowlanych o łącznej wartości oszacowania 849 337,50 zł brutto
oraz zestawu komputerowego o wartości 100,00 zł brutto.

 

Cena wywoływawcza w konkursie na sprzedaż każdej z ruchomości równa jest jej wartości oszacowania.

 

Szczegółowy wykaz pojazdów i sprzętu budowlanego, wraz z cenami wywoławczymi oraz informacje o konkursie ofert i jego regulaminie znajdują się na stronie internetowej www.krpu.pl, dostępne są również w biurze syndyka i będą przesyłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.

 

Sprzedaż ruchomości prowadzona jest przez syndyka w toku postępowania sygn. akt VIII GUp – 20/15/S z wolnej ręki zgodnie z treścią art. 326 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Pisemne, podpisane oferty zakupu zawierające co najmniej pełne dane oferenta, cenę brutto (upadły jest czynnym podatnikiem VAT), rachunek bankowy do zwrotu kaucji i telefon kontaktowy proszę składać w zamkniętych kopertach opisanych „Konkurs Ofert VIII GUp 20/15/S” osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura syndyka: 31-030 Kraków, ul. Librowszczyzna 3/10 w terminie do dnia 3 września 2015 r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie i aukcji jest wpłacenie w terminie do dnia 3 września 2015 r. najdalej do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpłaty na konto), kaucji w kwocie odpowiadającej 5% ceny wywoławczej każdej z objętych ofertą ruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości nr 72 1750 0012 0000 0000 2881 0717 (w tytule przelewu „Kaucja Konkurs Ofert oraz liczby porządkowe ruchomości”). W przypadku braku zapłaty ceny przez oferenta, którego oferta została wybrana i zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, wpłacona kaucja przepada na rzecz masy upadłości.

 

Przeprowadzenie konkursu pisemnych ofert, ewentualnych aukcji oraz wyłonienie nabywców poszczególnych ruchomości nastąpi w dniu 3 września 2015 r. o godzinie 13:00 w biurze syndyka.

 

Część sprzętu znajduje się w Krakowie przy ul. Dekerta 17 (wjazd od ul. Na Dołach). Oględziny w każdy wtorek od 18 sierpnia do 1 września 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00. Część sprzętu, wynajęta jest przez syndyka firmie Wąs-Bud Sp. z o.o. w Krakowie. Sprzęt znajduje się w Krakowie, Wieliczce oraz na budowach w okolicznych miejscowościach.

Oględziny w dni robocze do 2 września 2015 r., po telefonicznym uzgodnieniu szczegółów
z kierownikiem bazy 513 037 079 Wąs-Bud Sp. z o.o.

BOBCAT S 300H (L.P. 36) znajduje się w TRANS AUTO-MIECH w Racławicach 7 (32-222 Racławice). Oględziny w dni robocze do 2 września 2015 r. w godzinach od 8:00 do 17:00.

Informacje o przedmiotach sprzedaży, warunkach konkursu i aukcji czy warunkach sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie osobiście w biurze syndyka. W biurze syndyka można zapoznać się również z parametrami zestawu komputerowego oraz opiniami szacunkowymi sporządzonymi dla poszczególnych pojazdów oraz jednostek sprzętu budowlanego.

 

W pierwszej kolejności zapytania proszę kierować pocztą elektroniczna na dwa adresy: lukasz@zagorski-doradztwo.pl i biuro@biuroaconto.pl

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gdów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone