strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc Chłopska
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkaniowo-usługowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkaniowo-usługowym
Cena wywoławcza: 131 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Zarząd Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy ul. Św. Jadwigi 7 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkaniowo-usługowym we wsi Strzeszów, w skład której wchodzi:

  1. prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej nr 87 o powierzchni 0,02 ha, AM-1, obręb: Strzeszów, gm. Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00020277/8.
  1. Zabudowa – trzykondygnacyjny budynek mieszkaniowo-usługowy (parter, piętro, częściowo użytkowe poddasze, w całości podpiwniczony) o powierzchni użytkowej 256,3 m2. Na parterze istniejący sklep spożywczo-przemysłowy wraz z wyposażeniem.

Cena wywoławcza 131 000,00 złotych netto, słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100 netto.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 11.09.2015 r. o godz. 10:00 w Spółdzielni w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 7.

Pozostałe warunki przetargu:

  1. Uczestnicy przetargu obowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (w przypadku osoby fizycznej), a podmioty gospodarcze pełnomocnictwo i aktualny wyciąg z właściwego rejestru firmy.
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 złotych na jedną godzinę przed przetargiem.
  1. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent którego oferta została przyjęta, uchyli się od podpisania umowy.
  1. Nabywca który najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z przebicia oraz wniesione wadium, które przepada na rzecz Spółdzielni.
  1. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 312 19 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Strzeszów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone