strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Jacek Korman
Działki nr ewid. 576/9 i 576/10 o pow. 0,7471 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki nr ewid. 576/9 i 576/10 o pow. 0,7471 ha
Cena wywoławcza: 462 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 481/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman (tel./fax (15) 832 11 94) ogłasza, że dnia

 

18 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2a, w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 576/9 i 576/10 o powierzchni 0,7471 ha, położonej w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej, należącej do dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00083160/7.

 

Suma oszacowania wynosi 617 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 462 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 61 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Bank BPH S.A. I O. w Sandomierzu 05 1060 0076 0000 3200 0060 2500.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krakowska
Miasto: Sandomierz
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone