strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska
Niezabudowane nieruchomości, dz. nr 16/5 o pow. 0,1415 i 5/4 o pow. 0,7310 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-15
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane nieruchomości, dz. nr 16/5 o pow. 0,1415 i 5/4 o pow. 0,7310 ha
Cena wywoławcza: 59 334,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 24/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska ogłasza, że dnia

 

15 września 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mającego siedzibę przy Kościuszki 1, w sali nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

       gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 16/5 o pow. 0,1415 ha, położonej przy ul. Gajowej w obrębie Ostrowca Świętokrzyskiego, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 60059 (NKW: KI1O/00060059/6)

oraz

       1/4 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 5/4 o całkowitej pow. 0,7310 ha, położonej przy ul. Bałtowskiej w obrębie Ostrowca Świętokrzyskiego, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17003 (NKW: KI1O/00017003/3).

Należących do dłużnika: (…).

Suma oszacowania KI1O/00060059/6 wynosi 89 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania dla KI1O/00060059/6, tj. 8 900,00 zł.

Suma oszacowania KI1O/00017003/3 wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania dla KI1O/00017003/3 jest to 10 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Kielcach 90 1020 2629 2203 0000 2000 2414

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z dyspozycją art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem urzędowo poświadczonym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gajowa, Bałtowska
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone