strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki rolne i działki lasu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-07
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki rolne i działki lasu
Cena wywoławcza: 1 168,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 659/14
Opis:
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

 

7 września 2015 r.

 

 

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się:

 

 

 

o godz. 9:30

 

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości w postaci: działka nr 21/48, 21/49, 21/50 o pow. 0,1585 ha, położonej w msc. Brzozowa, gm. Secemin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00051795/7.

 

Działka nr 21/49 jest zabudowana budynkiem użytkowym – Zajazd Mnich. Jest to budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, ocieplony i otynkowany, wybudowany ok. 2003 r. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia restauracji oraz pomieszczenia wchodzące w skład zespołu kuchennego. Do sali restauracyjnej prowadzi wejście od frontu budynku oraz od kuchni. Wejście na poddasze prowadzi schodami zewnętrznymi. Na poddaszu znajduje się korytarz z którego prowadzą oddzielne wejścia do wszystkich pokoi i pomieszczeń. Łączna powierzchnia użytkowa budynku liczona po podłodze wynosi 257,32 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 383 862,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 287 896,50 zł.

 

Wadium: 38 386,20 zł.

 

 

 

o godz. 10:00

 

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości w postaci:

 

KI1W/00048989/0

 

- dz. nr 35/4, działka rolna o pow. 0,44 ha,

 

oszacowana: 3 872,00 zł, cena wywoławcza: 2 904,00 zł, wadium: 387,20 zł;

 

- dz. nr 36, działka rolna o pow. 0,38 ha,

 

oszacowana: 3 724,00 zł, cena wywoławcza: 2 793,00 zł, wadium: 372,40 zł;

 

- dz. nr 57/4, działka rolna o pow. 0,35 ha,

 

oszacowana: 3 080,00 zł, cena wywoławcza: 2 310,00 zł, wadium: 308,00 zł;

 

- dz. nr 221/2, działka rolna o pow. 0,19 ha,

 

oszacowana: 1 558,00 zł, cena wywoławcza: 1 168,50 zł, wadium: 155,80 zł;

 

- dz. nr 222, działka rolna o pow. 0,25 ha,

 

oszacowana: 2 450,00 zł, cena wywoławcza: 1 837,50 zł, wadium: 245,00 zł;

 

 

 

KI1W/00058056/4

 

- dz. nr 2.825/18, działka lasu o pow. 1,0002 ha,

 

oszacowana: 19 504,00 zł, cena wywoławcza: 14 628,00 zł, wadium: 1 950,40 zł;

 

 

 

położone w msc. Psary Kolonia, gm. Secemin.

 

 

 

o godz. 10:30

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości w postaci:

 

- dz. nr 643, lasy o pow. 0,16 ha,

 

oszacowana: 3 136,00 zł, cena wywoławcza: 2 090,67 zł, wadium: 313,60 zł;

 

- dz. nr 644, lasy o pow. 0,15 ha,

 

oszacowana: 4 905,00 zł, cena wywoławcza: 3 270,00 zł, wadium: 490,50 zł;

 

- dz. nr 645, lasy o pow. 0,2 ha,

 

oszacowana: 3 920,00 zł, cena wywoławcza: 2 613,34 zł, wadium: 392,00 zł;

 

 

 

położone w msc. Kolonia Mrowina, gmina Kluczewsko.

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Wadium należy wpłacać na konto:

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

 

podając w tytule wpłaty: „wadium na licytację nieruchomości położonej…, nr KW…, działka nr…”.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Psary Kolonia, Kolonia Mrowina, Brzozowa
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone