strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
Lokal mieszkalny o pow. 49,20 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-10
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 49,20 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 223 650,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 661/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza – 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax (61) 628 23 89, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

10 września 2015 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14 w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość

 

położonego w Poznaniu przy ul. Saperskiej 44B/5A, należącego do dłużnika (…), dla którego  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO2P/00223803/9.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 5 A położony w Poznaniu na ul. Saperskiej 44 B, stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal o powierzchni użytkowej 49,20 m2 jednopoziomowy, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, znajduje się na pierwszym piętrze. Kuchnia jasna, z dwóch pokoi wyjście na balkon. Wystawa okien jednostronna, południowo-zachodnia.

 

Cena wywołania wynosi: 223 650,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 298 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 820,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 661/14)

lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 §1 pkt 4 kpc).

Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną zapoznać można się w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, (akta dołączone do sprawy II Co 2220/13/1N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Saperska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone