strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Śremie Ryszard Bartkowiak Kancelaria Komornicza w Śremie
Udział 1/2 w działce zabudowanej, pow. 0,1058 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w działce zabudowanej, pow. 0,1058 ha
Cena wywoławcza: 85 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2378/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Ryszard Bartkowiak, Kancelaria Komornicza w Śremie ogłasza, że dnia

 

18 września 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem w sali nr 7, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 62-050 Mosina, Krosińska 38, Krosno, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1M/00038504/9. Nieruchomość gruntowa działka nr ew. 261/3 o pow. 0,1058 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, o PU=117,75 m2 oraz budynkami gospodarczo-garażowymi o łącznej PU=60,04 m2. Budynek mieszkalny wzniesiono w połowie lat 50. XX w., budynek gospodarczy w połowie lat 70. XX w.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – prawo użytkowania, ustanowionym na 22 lata. Obszar nie jest objęty zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina (Uchwała nr LVI/386/10 z dn. 25.02.2010 r. RM w Mosinie) nieruchomość położona jest w obszarze opisanym w Studium symbolem E1-M-1 – teren zabudowy mieszkaniowej.

 

Suma oszacowania wynosi 127 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 750,00 zł na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O w Śremie 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 283 07 94

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krosińska
Miasto: Krosno
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone