strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
HOT LAND Iwona Wrześniewska W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ
Sprzedaż prawa własności nieruchomości o pow. 8,23 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-14
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż prawa własności nieruchomości o pow. 8,23 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 10 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Iwony Wrześniewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą HOT LAND Iwona Wrześniewska z siedzibą w Jarocinie, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 141/3 i 141/4 o łącznej powierzchni 8.23 ha, zabudowanej zespołem budynków o przeznaczeniu agroturystycznym, położonej w miejscowości Wilczkowo numer 22, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00091194/5 za cenę nie niższą niż 1 500 000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 netto).

Oferty należy składać do dnia 4 września 2015 roku osobiście w Biurze Syndyka  lub za pośrednictwem poczty ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz: OFERTA na nabycie prawa własności nieruchomości.

Oferta winna zawierać wszystkie elementy wskazane w Regulaminie. 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 września 2015 roku pod rygorem odrzucenia oferty na rachunek bankowy prowadzony przez

BZ WBK S.A. I O/Kalisz numer : 54 1090 1128 0000 0001 2402 0264.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 10 dni od upływu terminu do składania ofert w Biurze Syndyka przy ul. Polnej 20 lok. 221, 62-800 Kalisz. 

Regulamin Sprzedaży dostępny jest w Biurze Syndyka w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00-15:00, może także zostać przesłany na wskazany adres e-mail.

Nieruchomość można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 607  794 864 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jarocin
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone