strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,3096 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,3096 ha
Cena wywoławcza: 1 985 533,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1007/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 372 13 24) ogłasza, że dnia

 

18 września 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę: 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej (działka gruntu nr 38/12 o pow. 0,3096 ha, obręb 07) zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym i budynkiem niemieszkalnym w zabudowie wolnostojącej przyulicznej, będącej własnością dłużników (…), położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Zielona 2,

dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 36408 (NKW: KO1I/00036408/3).

Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 133U, Ut – teren zabudowy usługowej, położona jest w centrum m. Borne Sulinowo, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wod.-kan., energetyczną. Zagospodarowanie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania miasta Borne Sulinowo.

 

Suma oszacowania wynosi 2 978 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 985 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 297 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA I Oddział Szczecinek

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zielona
Miasto: Borne Sulinowo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone