strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza w Grudziądzu
Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 266 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 205/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00037208/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 września 2015 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 9 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

 nieruchomości  położonej w Grudziądzu przy ul. Lubuskiej 2 (os. Mniszek) stanowiącej działkę gruntu o pow. 0,0799 ha, numery  działek  20/76, 20/77, 20/55, 20/56, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 180 m2.

 

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 399 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 266 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 39 900,00 zł. Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg na rachunek bankowy komornika w

Banku Polska Kasa Opieki SA I O. w Grudziądzu 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 462 63 46, 723 257 723, (www.sokolowska.komornik.pl).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta sprawy egzekucyjnej przeglądać można w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Murowej 59/1 w Grudziądzu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone