strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym, Świnoujście
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym, Świnoujście
Cena wywoławcza: 665 660,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 604/13(2)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

9 września 2015 r. o godz. 11:40

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA


prawa własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych, oznaczonych nr 577 obręb 17 Przytór o powierzchni 532 m2 oraz nr 578 obręb 17 Przytór o powierzchni 530 m2 o łącznej powierzchni 1 062 m2, znajdujących się w miejscowości Świnoujście przy ul. Sąsiedzkiej 9a. Nieruchomości zabudowane są budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1W/00020028/3 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 579/2 obręb 17 Przytór o powierzchni 518 m2 znajdującej się w miejscowości Świnoujście przy ul. Krętej 9a. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1W/00042177/2 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości stanowią zorganizowaną całość gospodarczą. Teren działek oznaczonych nr 577 i 578 ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu płaska. Budynek posadowiony na obu działkach został wybudowany w technologii tradycyjnej w 1997 r. Dach spadowy pokryty blachą, budynek niepodpiwniczony, parterowy, znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Na poziom parteru składają się pomieszczenia: sień i korytarz, pomieszczenie gospodarcze x 2, garaż, pokój dzienny połączony z kuchnią, korytarz x 3, łazienka x 3, garderoba x 2, pokój x 6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 998 490,00 zł.

II Cena wywołania wynosi: 665 660,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 99 849,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 8 września 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sąsiedzka
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone