strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Działki gruntu o łącznej pow. 2,2749 ha, zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-27
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu o łącznej pow. 2,2749 ha, zabudowane
Cena wywoławcza: 18 307 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1110/13 (1)
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  ul. Świętojańska 37/38/3, 80-840 Gdańsk, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

27 listopada 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, sala E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki gruntu nr 14/9, 14/15 o łącznym obszarze 2,2749 ha oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz budynki stanowiące odrębną nieruchomość, tj. budynek niemieszkalny o pow. użytkowej 353,00 m2, budynek niemieszkalny i budynek niemieszkalny o pow. użytkowej 1 200,00 m2,

które to prawo przysługuje dłużnikowi: (…),

położonego: 80-756 Gdańsk, Angielska Grobla,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00053819/3.

Aktualnie część budynków po byłych zakładach mięsnych została rozebrana. Nieruchomość znajduje się w złym stanie techniczno-użytkowym. Większość powierzchni nieruchomości stanowi obszar wpisany do rejestru zabytków jako zespół zabudowy dawnych zakładów mięsnych.  

 

Suma oszacowania wynosi 24 410 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 307 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 441 000,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Angielska Grobla
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone