strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Działki o łącznej pow. 4,2495 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-27
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 4,2495 ha
Cena wywoławcza: 19 632 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1110/13 (2)
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  ul. Świętojańska 37/38/3, 80-840 Gdańsk, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

27 listopada 2015 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, sala E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki gruntu nr 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/11, 14/12 i 14/19 o łącznej powierzchni 4,2495 ha oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz budynków stanowiących odrębną nieruchomość, tj. hala uboju o pow. 1 043,2 m2, smalcownia o pow. 625,3 m2, hala uboju sanit. o pow. 288,6 m2, budynek socjalny o pow. 651,4 m2, hala uboju trzody o pow. 2 546,5 m2, hala uboju o pow. 133,2 m2, magazyn jelit o pow. 301,8 m2, budynek adm. o pow. 287,6 m2, budynek administracyjny o pow. 525,12 + 382,8 m2, bud. gospod. stajnie o pow. 340,9 m2, obory, kojce o pow. 934,5 m2 + 970 m2, kojce dla żywca o pow. 730,1 m2, obory i kojce o pow. 908,2 m2 + 725 m2, budynek wagi głównej o pow. 13,5 m2, budynek smalcowni o pow. 1 158,4 m2, magazyn główny techniczny o pow. 744,8 m2, magazyn skór i opakowań o pow. 729,6 m2, budynek mieszkalny o pow. 231,4 m2, biuro bocznicy kolejowej o pow. 16 m2, budynek produkcji o pow. 687,6 m2, magazyn kości o pow. 75,6 m2, budynek portierni o pow. 113,0 m2, magazyn wędlin o pow. 1 280,0 m2, wiata stalowa o pow. 540 m2, wiata stalowa o pow. 175 m2, budynek konserwatora o pow. 16,9 m2, wiata stalowa o pow. 175 m2, budynek trafostacji o pow. 50 m2, wiata o pow. 175 m2, wiata o pow. 175 m2, wiata o pow. 175 m2, wiata o pow. 175 m2, budynek magazynu kuchni o pow. 45 m2, budynek rozprężalni gazu o pow. 15 m2, budynek blaszany – garaż o pow. 18 m2, garaż blaszany o pow. 18 m2, garaż blaszany o pow. 18 m2, maszynownia i piwnice o pow. 616 m2, które to prawo przysługuje dłużnikowi: (…),

położonego: 80-756 Gdańsk, Angielska Grobla 19,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00156220/9.

Aktualnie większość budynków została rozebrana. W chwili obecnej nieruchomość nie nadaje się do normalnej eksploatacji. Wymagany jest kompleksowy remont generalny lub rozbiórka obiektów. Większość powierzchni nieruchomości stanowi obszar wpisany do rejestru zabytków jako zespół zabudowy dawnych zakładów mięsnych.

 

Suma oszacowania wynosi 26 177 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 632 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 617 700,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Angielska Grobla
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone