strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch
Nieruchomość o pow. 0,0211 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli na działce
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 0,0211 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli na działce
Cena wywoławcza: 96 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1496/14
Opis:

 

 

 

PIERWSZA LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DO DZIAŁKI GRUNTU WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI DO BUDYNKÓW I BUDOWLI NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 375/35

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 326, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o pow. 0,0211 ha wraz z prawem własności do budynków i budowli na działce ewidencyjnej nr 375/35, położonej: 58-130 Żarów, działka gruntu nr 375/35, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26891 [NKW: SW1S/00026891/6]. Prawo własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste (działka gruntu nr 375/35) przysługuje: Skarb Państwa. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do roku 2089. Teren położony w północnej części miasta Żarów, na terenie kompleksu przemysłowego. W Żarowie znajduje się strefa inwestycyjna WSSE. Teren nie jest wygrodzony z przestrzeni. Wjazd zorganizowany w terenie od strony wschodniej drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka ma dostęp do dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej o średnim natężeniu ruchu. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z działkami gruntu zabudowanymi budynkami przemysłowymi. Działka gruntu nr ew. 375/35, obręb 0001 Żarów, AM-12, o powierzchni 211 m2 ma kształt wielokąta. Na nieruchomości (oddanej w użytkowanie wieczyste) znajduje się komin oraz mały budynek użytkowy-pomocniczy, działka gruntu nie jest ogrodzona. Część działki wolna od zabudowania nie jest zagospodarowana. Dojazd od ul. Armii Krajowej następnie drogą wewnętrzną, która jest drogą publiczną. Droga o nawierzchni asfaltowej od wschodu. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej-energia elektryczna. Na działce znajduje się komin murowany z cegły. Wysokość ok. 60 m. Komin nie pełni obecnie swojej podstawowej funkcji, jest nieczynny. Na kominie wynajmujący ((…) dłużnik) zainstalował anteny oraz konstrukcje z pomostami obsługowymi (przedmiot najmu). Ponadto na działce znajduje się mały budynek usługowy o pow. zabudowy 9 m2 jako pomocniczy do obsługi urządzeń operatora (ORANGE S.A.) – który to wynajmuje zainstalowane urządzenia na kominie. Na kominie zainstalowane są nadajniki sieci Orange. Właściciel prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynków otrzymuje czynsz z najmu. Nabywca nieruchomości stanie się stroną umowy najmu z dnia 5.06.2001 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości (wynajmujący): (…) (następca prawny Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A.) a operatorem Orange S.A. (najemca) (następca prawny PTK Centertel Sp. z o.o.), wchodząc w prawa i obowiązki wynajmującego. Umowę najmu można będzie wypowiedzieć na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz warunków wynikających z samej umowy najmu. Umowa zawarta ma czas określony. Koszty zwykłego użytkowania obciążają najemce. należącej do dłużnika: (…)

położonej: 58-130 Żarów, działka gruntu nr 375/35,

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26891 [NKW: SW1S/00026891/6].

 

Suma oszacowania wynosi 128 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 840,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu

90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 6.10.2015 r. godzina 12:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio komornikowi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żarów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone