strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości, prawo do lokalu mieszkalnego, nieruchomości rolne i gruntowe
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, prawo do lokalu mieszkalnego, nieruchomości rolne i gruntowe
Cena wywoławcza: 20 044,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 298/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

14 września 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów w miejscowości Olchówka, oznaczonej jako działka o nr geodezyjnym 958 i powierzchni 0,1162 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00015053/3.

Suma oszacowania wynosi 26 726,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 044,50 zł.

Rękojmia 2 672,60 zł.

 

godz. 10:30

pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Hajnówce, ul. Lipowa 69B/4 o powierzchni użytkowej 60,30 m2 składający się z 4 pokoi. Lokal mieszkalny posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI2P/00035905/7.

Suma oszacowania wynosi 122 972,00 zł,

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 229,00 zł.

Rękojmia 12 297,20,00 zł.

 

godz. 11:00

pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym i nieczynną stacją paliw, położonej w obrębie gruntów miejscowości Lewkowo Nowe i oznaczonej jako działki o numerach geodezyjnych 82/2 i 83/3 o łącznej powierzchni 0,1600 ha. Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności budynku i urządzenia. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00014118/0.

Suma oszacowania wynosi 71 507,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 630,25 zł.

Rękojmia 7 150,70 zł.

 

godz. 11:30

druga licytacja nieruchomości gruntowej (leśnej) położonej w obrębie gruntów miejscowości Mielnik, oznaczonej jako działka nr 6964 o powierzchni 2,02 ha, stanowiącej własność (..).  

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00022720/9.

Suma oszacowania wynosi 34 623,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 082,00 zł.

Rękojmia 3 462,30 zł.

 

godz. 12:00

pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Dubiny oznaczonej jako działka nr 792/1 o powierzchni 0,2700 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00012558/2.

Suma oszacowania wynosi 75 600,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 700,00 zł.

Rękojmia 7 560,00 zł.

 

pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,02 m2 położonego w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 18/61, posiadającego założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00031977/4.

Suma oszacowania wynosi 91 225,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 418,75 zł.

Rękojmia 9 122,50 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sic postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Olchówka, Hajnówka, Lewkowo Nowe, Mielnik, Dubiny,
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone