strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Odrzańskim Robert Hański
Dom mieszkalny o pow. 158,04 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-24
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Dom mieszkalny o pow. 158,04 m2
Cena wywoławcza: 45 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 755/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę przy ul. Piastów 10L w sali nr 111,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do (…):

Dom mieszkalny o pow. 158,04 mkw położony w Jaromirowicach, ul. Kościuszki 4,  gm. Gubin, w skład którego wchodzi:

- parter pow. 106,66 m2

- poddasze pow. 51,38 m2.

W skład nieruchomości wchodzi ponadto budynek gospodarczy o pow. 84,84 m2 oraz stodoła o pow. 79,30 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze ZG2K/00002219/1 (działka nr 2/7 o pow. 0,3194 ha).

 

Suma oszacowania wynosi 60 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     45 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 040,00 zł.

 

Kwotę rękojmi należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką lub na konto komornika: BZ WBK SA O. w Krośnie Odrzańskim 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299 (na koncie komornika najpóźniej dzień przed licytacją).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Sposób korzystania z nieruchomości, oraz szczegółowy opis stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji został zamieszczony w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego, stanowiącym integralną część protokołu opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L pok. 111   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

więcej na: www.komornik.eu

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Jaromirowice
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone